Over ons

Montis Development is een projectontwikkelaar die in de eerste plaats kwaliteit wil aanbieden op maat van haar klanten. Deze doelstelling uit zich concreet in de schaal van de projecten die Montis wil realiseren. Projecten tussen ca. 5 en ca. 30 woongelegenheden maken een persoonlijke betrokkenheid van het Montis-team bij de wensen van haar klanten realistisch. Montis onderscheidt zich daarmee van de massaproductie.

"Montis Development wil in de eerste plaats kwaliteit aanbieden op maat van haar klanten"

Montis Development kiest er bewust voor om verder te kijken dan het eigen perceel. Concreet betekent dit dat Montis maximaal tracht mee te denken met de ruimtelijke visie van de vergunningverlenende overheid om te komen tot projecten die maximaal integreren in de onmiddellijke omgeving en zelfs een meerwaarde trachten te realiseren voor de buurt. Daarnaast betekent dit ook dat Montis een draagvlak voor haar projecten wil vinden bij de buurtbewoners.

Tot slot is Montis Development zich erg bewust van de impact woonontwikkeling heeft op onze omgeving en het klimaat. Het aanbieden van BEN-appartementen is voor Montis daarom geen marketingtruck, maar een bewuste langetermijnstrategie.